TEATER 

Instruktør: Elisabeth Østvang Gundersen


Et kurs for deg som elsker å spille teater. Eleven får utdelt manus og alle får en rolle med replikker. I tillegg til å jobbe med skuespillet vil elevene leke seg med dramaleker/øvelser.


Kurset avsluttes med en visning av skuespillet for foreldre, familie og venner i Showskolens lokaler.


Pris: 2000,-


Minimum deltagere: 7

Maksimum deltagere: 20


Velg aldergruppe under: