KOMPANIER

SHOWKOMPANIET


Dette er et kurs hvor vi jobber med store, flotte shownummere fra musikaler og filmer.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor sang og/eller dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige danser og ensemblenumre og de vil få opplæring i stemmebruk til scene. 

Dette kurset er supert å kombinere med musikalkurs og/eller dansekurs. 


Vi jobber grundig med både sang og dans og setter det sammen til forestillingen "Showstopper"  som settes opp med to forestillinger våren 2020.


Kurset går fra august 2019 - våren 2020.


Ny audition for 2020/2021 holdes i juni 2020.


10 år +

Meld deg på audition via våre påmeldingssider.


Pris: 3000,-/4000,-

DANSEKOMPANIET


Dette er et kurs hvor vi går i dybden på ulike dansestiler.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Dansekompaniet må man gå to ulike dansekurs/musikalkurs i tillegg.


Dansekompaniet opptrer på ulike oppdrag i tillegg til å danse på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er et lukket kurs, dvs man melder seg på audition som er tirsdag 18. juni kl 16.00. Auditioninfo blir sendt på mail.


Kurset går fra august 2019 - mai 2020 (2 semestre).


12 år +

Meld deg på audition via våre påmeldingssider.


Pris: 1500,- for 2 semestre

DANSEKOMPANIET UNG


Dette er et kurs hvor vi går i dybden på ulike dansestiler.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Dansekompaniet må man gå to ulike dansekurs/musikalkurs i tillegg.


Dansekompaniet UNG opptrer på ulike oppdrag i tillegg til å danse på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er et lukket kurs, ingen audition før juni 2021. Auditioninfo blir sendt på mail.


Kurset går fra august 2020 - mai 2021 (2 semestre).


9-12 år


Pris: 1500,- for 2 semestre

GUTTEKOMPANIET


Dette er et eget kompani for gutter i alderen 13- år.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans og show. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Guttekompaniet må man gå et annet dansekurs/musikalkurs i tillegg. Kurset formes underveis og nivået tilpasses gruppa.


Guttekompaniet opptrer på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er en lukket klasse. Foreløpig er det ikke mulig å melde seg på audition. Denne runden plukker vi gruppa ut i fra elever som allerede går på Showskolen. Til neste år blir det mulighet for audition.


Kurset går fra august 2020 - mai 2021 (2 semestre).


Alder: 10-20


Pris: 1000,- for 2 semestre (forutsetter at man går på min et annet kurs)

VOKALKOMPANIET


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor sang. Elevene vil få jobbet med forskjellige stilarter. Vi jobber med både acapella-låter og sanger med akkompagnement (piano/singback). Kurset formes underveis og nivået tilpasses gruppa.


Vokalkompaniet opptrer på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er en lukket klasse som har hatt audition. Ta kontakt dersom du er interessert.


Tider:

Vokalkompaniene øver annen hver uke: 

- mandager kl 17.30-19.30


Alder:  

18 år +


Kurset går fra august 2020 - mai 2021 (2 semestre).