KOMPANIER

SHOWKOMPANIET


Dette er et kurs hvor vi jobber med store, flotte shownummere fra musikaler og filmer.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor sang og/eller dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige danser og ensemblenumre og de vil få opplæring i stemmebruk til scene. 

Dette kurset er supert å kombinere med musikalkurs og/eller dansekurs. 


Vi jobber grundig med både sang og dans og setter det sammen til forestillingen "Showstopper"  som settes opp med to forestillinger hver vår.


Kurset går fra august 2022 - våren 2023.


Ny audition for 2023/2024 holdes i juni 2023.


8 år + (eleven må fylle 8 år innen 2023)

Meld deg på audition via våre påmeldingssider.


Pris: 6000,- (3200 (vår) 2800 (høst)

DANSEKOMPANIET


Dette er et kurs hvor vi går i dybden på ulike dansestiler.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Dansekompaniet må man gå to ulike dansekurs/musikalkurs i tillegg.


Dansekompaniet opptrer på ulike oppdrag i tillegg til å danse på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er et lukket kurs, dvs man melder seg på audition. Neste audition holdes i juni 2023.  Auditioninfo blir sendt på mail.


Kurset går fra august-mai (2 semestre).


12 år +

Meld deg på audition via våre påmeldingssider.


Pris: 2600,- pr semester 

DANSEKOMPANIET UNG


Dette er et kurs hvor vi går i dybden på ulike dansestiler.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Dansekompaniet må man gå min. ett annet dansekurs/musikalkurs i tillegg.


Dansekompaniet UNG opptrer på ulike oppdrag i tillegg til å danse på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er et lukket kurs,  neste audition holdes i juni 2022. Mer info kommer.


Kurset går fra august - mai (2 semestre).


10-12 år (man må fylle 10 år innen 2023)


Pris: 2100,- pr semester

GUTTEKOMPANIET


Dette er et eget kompani for gutter.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans og show. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Guttekompaniet må man gå et annet dansekurs/musikalkurs i tillegg. Kurset formes underveis og nivået tilpasses gruppa.


Guttekompaniet opptrer på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er en lukket klasse. Foreløpig er det ikke mulig å melde seg på audition. Vi plukker ut  elever som allerede går på Showskolen. 


Kurset går fra august - mai (2 semestre).


Alder: 10-20


Pris: 2100,- pr semester

VOKALKOMPANIET


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor sang. Elevene vil få jobbet med forskjellige stilarter. Vi jobber med både acapella-låter og sanger med akkompagnement (piano/singback). Kurset formes underveis og nivået tilpasses gruppa.


Vokalkompaniet opptrer på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er en lukket klasse som har hatt audition. Ta kontakt dersom du er interessert.


Tider:

Vokalkompaniet øver annenhver uke: 

- mandager kl 17.30-19.30


Alder:  

18 år +