KOMPANIER

SHOWKOMPANIET


Dette er et kurs hvor vi jobber med store, flotte shownummere fra musikaler og filmer.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor sang og/eller dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige danser og ensemblenumre og de vil få opplæring i stemmebruk til scene. 

Dette kurset er supert å kombinere med musikalkurs og/eller dansekurs. 


Vi jobber grundig med både sang og dans og setter det sammen til forestillingen "Showstopper"  som settes opp med to forestillinger våren 2022.


Kurset går fra august 2021 - våren 2022.


Ny audition for 2021/2022 holdes i juni 2021.


10 år +

Meld deg på audition via våre påmeldingssider.


Pris: 3500,-/4500,-

DANSEKOMPANIET


Dette er et kurs hvor vi går i dybden på ulike dansestiler.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Dansekompaniet må man gå to ulike dansekurs/musikalkurs i tillegg.


Dansekompaniet opptrer på ulike oppdrag i tillegg til å danse på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er et lukket kurs, dvs man melder seg på audition som holdes i juni 2021. Auditioninfo blir sendt på mail.


Kurset går fra august-mai (2 semestre).


12 år +

Meld deg på audition via våre påmeldingssider.


Pris: 1500,- for 2 semestre

DANSEKOMPANIET UNG


Dette er et kurs hvor vi går i dybden på ulike dansestiler.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Dansekompaniet må man gå to ulike dansekurs/musikalkurs i tillegg.


Dansekompaniet UNG opptrer på ulike oppdrag i tillegg til å danse på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er et lukket kurs,  audition  juni 2021. Mer info kommer.


Kurset går fra august - mai (2 semestre).


9-12 år


Pris: 1500,- for 2 semestre

GUTTEKOMPANIET


Dette er et eget kompani for gutter.


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor dans og show. Elevene vil få jobbet med mange forskjellige stilarter. For å være med i Guttekompaniet må man gå et annet dansekurs/musikalkurs i tillegg. Kurset formes underveis og nivået tilpasses gruppa.


Guttekompaniet opptrer på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er en lukket klasse. Foreløpig er det ikke mulig å melde seg på audition. Vi plukker ut  elever som allerede går på Showskolen. 


Kurset går fra august - mai (2 semestre).


Alder: 10-20


Pris: 1000,- for 2 semestre (forutsetter at man går på min et annet kurs)

VOKALKOMPANIET


Dette kurset er for de som ønsker en ekstra utfordring innenfor sang. Elevene vil få jobbet med forskjellige stilarter. Vi jobber med både acapella-låter og sanger med akkompagnement (piano/singback). Kurset formes underveis og nivået tilpasses gruppa.


Vokalkompaniet opptrer på Showskolens elevforestillinger "It´s SHOWTIME".


Dette er en lukket klasse som har hatt audition. Ta kontakt dersom du er interessert.


Tider:

Vokalkompaniene øver annen hver uke: 

- mandager kl 17.30-19.30


Alder:  

18 år +


Kurset går fra august 2020 - mai 2021 (2 semestre).