MUSIKALKURS

På dette kurset gjør vi utdrag av musikaler. Kurset legger vekt på sang og dans med replikker som binder stykket sammen. 1.4.kl, 5.-7. kl og 13 år + Les mer.

MUSIKK, DANS OG LEK 

Et kurs for de minste hvor vi danser, synger og har det gøy til kjente og fengende barnesanger m.m. Les mer.

Et kurs for de minste hvor foreldre/voksen er med inn i timen sammen med barnet. Les mer.KOMPANIER:

Neste audition til Dansekompaniet holdes i juni 2023.

Dansekompaniet UNG
Neste audition til Dansekompaniet UNG holdes i juni 2023.

Et eget kurs for gutter hvor vi går mer i dybden enn på vanlige danse/musikalkurs.

En mindre gruppe hvor vi jobber med fine sanger/arrangementer i tillegg til sangteknikk.
Dette er et kurs hvor vi jobber med store, flotte musikal og shownummere. Showkompaniet har 2 forestillinger som settes opp på Kultursenteret til våren.  Les mer.

DANSEKURS


Et kurs for de minste hvor vi danser og beveger oss til musikk. Les mer.

Dansekurs i ballett for jenter og gutter i alderen 1.-3. kl. Les mer.

Dansekurs i ballett for jenter og gutter i alderen 4.-6. kl. Les mer.

Dansekurs i ballett for jenter og gutter fra 12 år og oppover. Les mer.

Hip hop 1.-2. kl
Dansekurs i ip hop for 1. og 2. klassinger. Les mer.

Hip hop 3.-4. kl
Dansekurs i hip hop for 3. og 4. klassinger.  Les mer.

Hip hop 5.-7. kl
Dansekurs i hip hop for 5., 6 og 7. klassinger. Les mer.

Hip hop 13 år +
Dansekurs i hip hop for gutter og jenter fra 13 år og oppover Les mer.

Hip hop øvet 
Dansekurs i hip hop for gutter og jenter fra 13 år og oppover Les mer.

En energisk dansestil med dusker.

En energisk dansestil med dusker.

En energisk dansestil med dusker.

Jazz dansekurs for jenter og gutter fra 9-12 år. 

Jazz dansekurs for jenter og gutter fra 13 år og oppover. 

Dansekurs for jenter og gutter fra 13 år og oppover.

Dansekurs for jenter og gutter fra 13 år og oppover.

Danseteknikk og tøying for de som vil gå grundigere inn i dansen. Les mer.

Danseteknikk og tøying for de som vil gå grundigere inn i dansen. Les mer.

REVY


Revygruppe for voksne. Sammen skriver, lager og spiller vi revyen "Helt Ammatør" som settes våren 2023. Neste kurs har oppstart i august 2023.  Les mer.


INSTRUMENTAL


Vi tilbyr privattimer i sang. 10 gangers kurs.

Vi tilbyr privattimer i piano. 10 gangers kurs. 

Vi tilbyr privattimer og gruppetimer i gitar og el-gitar. 10 gangers kurs. 


KOR
Showkoret er Showskolens eget kor for voksne hvor vi jobber med flotte korarrangementer innenfor pop, rock, film og musikal.

En mindre gruppe hvor vi jobber med fine sanger/arrangementer i tillegg til sangteknikk.