Showskolens reglement

Reglement for Showskolen

1: Eleven/foresatte samtykker ved påmelding at Showskolen står fritt til å bruke bilder/video av forestillinger/øvelser til markedsføring og eget bruk. Vi kobler ikke navn og bilde. Ønsker du/dere å reservere dere mot dette ber vi dere sende en egen e-post om dette til: post@showskolen.com

2: Jakker, sko og andre personlige eiendeler som henger i foajeen, henger der på eget ansvar. Sko og klær bør merkes med navn og vi anbefaler at ting dere er redde for å miste blir tatt med inn i timen.

3: Foreldre og søsken skal ikke være med inn i timen. Det må eventuelt avtales med instruktøren på forhånd.

4: Showskolen har ikke forsikringsansvar for elevene under trening i våre lokaler eller under forestillinger. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige for tap av eiendeler.

5: Elever som gjentatte ganger oppfører seg ufint i timen vil bli utvist fra kurset/timen.

6: Alle har mulighet for én gratis prøvetime. Etter dette har vi bindende påmelding på alle kurs. Kun refusjon med legeerklæring. Husk å sjekke oppdaterte priser for kurs.Showskolen skal tilby:

1: et gjennomført undervisningopplegg for elevene ut i fra kursbeskrivelsen.

2: alle elever som deltar i gruppekurs å være med på en forestilling i løpet av semesteret (unntatt "liten og stor" og Teknikk & tøying).

3: rene lokaler som er tilpasset undervisningen.

4: dyktige instruktører innenfor sitt felt.


Showskolen forventer fra elevene:

1: at de stiller presis til alle timene og gir beskjed hvis de ikke kan komme.

2: at de merker seg når det er forestilling for sin gruppe og holder av dagen.

3: at de som har meldt seg på kurs hvor det skal læres tekst, jobber med dette på egenhånd. (F.eks Musikalkurs, Showkompani og kor)

4: at mobiltelefoner er slått på lydløs mens det foregår undervisning.